فرم سنجش نگرش بخش دیابت

مشتری گرامی :
شرکت ایران بهداشت مشتری مداری و رضایت مشتری را یکی از اصلی ترین رویکردهای خود می داند و با هدف ارتقای کیفیت ارائه خدمات و کسب رضایت مشتریان اقدام به سنجش نگرش مشتریان خود نموده است ، لذا خواهشمند است با پاسخ دقیق به موارد ذیل ، ما را در رسیدن به این هدف یاری نمایید .